Announcements

Perubahan DOMAIN aplikasi tiket

Sehubungan dengan penguatan fungsi aplikasi pelaporan kendala sistem, maka dilakukan perubahan domain aplikasi tiket semula tiket.bcsoetta.org menjadi duktek.bcsoetta.org